Frågor om islam

Om du kan, förklara tanken bakom regeln! Sunni och shia. Berätta om några skillnader mellan dessa inriktningar av islam. Vad anser du om böneutrop i Sverige? Presentera din åsikt och dina argument för den! Syfte Att du utvecklar kunska­per om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. 99 frågor om islam är baserad på de frågor som lärare och forskare vid den religionshistoriska avdelningen på Lunds universitet möter från allmänheten. I boken ges nyanserade svar i resonerande form som också förklarar varför samma fråga kan få så många olika svar. Tack! Du har just gjort Quiz - islam på www.religionsfroknarna.se! Din poäng: %%SCORE%% av %%TOTAL%%. Ditt betyg: %%RATING%% Islam-svarar.se hjälper er att få svar på frågor om islam. FAQ. INFORMATION OM ISLAM. Allmänt om islam. Islam grundades av profeten Muhammed på den Arabiska halvön på 600-talet e.Kr. 1,6 miljarder muslimer finns det runt om på jorden. i den här boken om islam har jag beskrivit religionen utifrån de ovan nämnda frågor i fyra kategorier (varje kategori i ett kapitel): Frågor som rör islams lära, frågor som rör islam och människan, frågor som rör islam och samhällets styrning och slutligen de vanligaste 'världsliga' frågorna om islam. Kamal Moubadder . Kapitel 1 Frågor med fritextsvar - På varje nivå får du upp till tio frågor med eller utan bild, video och ljud. Du måste skriva det rätta svaret själv. Om du skriver fel får du försöka igen tills du hittar det sökta ordet eller meningen. När du listat ut det rätta svaret får du kunskapspoäng. Denna webbplats vänder sig till dig som vill följa islam baserat på Koranen, profetens - över honom vare Guds frid och välsignelser - sunnah och de rättfärdgia följeslagarna. Detta utefter de lärdes förklaringar. Är du intresserad av en mer allmän och grundläggande information om islam rekommenderas varmt islam.se. 1. Slöjan är en vanlig symbol i Islam. Berätta om den. 2. Vad kallas muslimernas gudstjänstlokal? Innan gudstjänsten behöver de troende utföra vissa ritualer. Vilka och hur utför man dem? 3. Beskriv Koranen. Hur uppkom den? 4. Beskriv följande begrepp: kalif, sharia, ramadan, sekularisering, 5. Hur ska man leva enligt Koranen och Islam? 99 frågor om Islam utgår ifrån de vanligaste frågorna som ställts till Centrum för teologi och religionsvetenskap i Lund. Den behandlar många andra frågor om t.ex. Allah, omskärelse, mat, musik, antisemitism i den muslimska världen och de olika islamiska riktningarna sunna och shia. Boken ger enkla men nyanserade svar. Category Archives: Islamiska frågor och svar. Fri vilja Vs ödet, Islamiska frågor och svar, Tro (Aqa'ed) Islams syn på personer med funktionsnedsättning. Posted on april 23, 2020 april 23, 2020 by hfr67. Fråga:hej! hur ser Islam på funktionsnedsättning? om man får veta att sitt barn har en funktionsnedsättning görs det något ...

Jag är kvinnlig imam - Fråga vad du vill i P3 19:00-21.00

2019.02.07 15:20 FragavadduvilliP3 Jag är kvinnlig imam - Fråga vad du vill i P3 19:00-21.00

Hej Reddit, i kvällens omgång av Fråga vad du vill i P3 är det en kvinnlig imam som svarar på det ni undrar över. Hon heter Iman och vill förändra synen på män och kvinnor i svenska moskéer och att kvinnor ska kunna ha en ledande roll inom islam. Det är en av anledningarna till att hon startade en moské i Göteborgsförorten Angered. Samtidigt som hon vill bryta normerna, tycker hon att kvinnor och män ska stå separerade under bön. Hur går det ihop? Och hur mycket skit får hon från andra troende muslimer för att hon kallar sig imam? Klockan 19:00-21:00 kan du Fråga vad du vill!
Man kan lyssna på programmet direkt i datorn här: https://sverigesradio.se/fragavadduvillip3
eller ratta in FM där våra frekvenser som hittas här: https://www.teracom.se/privat/radio/frekvenstabeller-radio/
Du kan skicka in frågor genom att skriva här, smsa in frågor live under programmet på nummer 722 50, skriv P3, gör ett mellanslag och ställ din fråga. Det går också att skicka in frågor på Instagram och Facebook.
Vill man vara anonym kan man skicka ett PM/DM på sociala medier eller maila in på [[email protected]](mailto:[email protected]) och skriva att man vill vara anonym.
Om tråden bryter mot reglerna får moderatorerna självklart ta bort den eller höra av sig om de har några synpunkter på vår närvaro på Reddit.
Vi hörs i kväll i etern /Redaktionen Fråga vad du vill i P3
submitted by FragavadduvilliP3 to u/FragavadduvilliP3 [link] [comments]


2019.02.04 18:55 nyhetsbubbla Micael Grenholm: Migrationsverkets frågor till konvertiter baseras på uppfattningar som ingen seriös bibeltolkare skulle hålla med om, sekulär svensk religionsanalfabetism kombinerat med hybris bevisas bland annat av användande av det från islam hämtade ordet "svärdsvers", rörelsen

Micael Grenholm: Migrationsverkets frågor till konvertiter baseras på uppfattningar som ingen seriös bibeltolkare skulle hålla med om, sekulär svensk religionsanalfabetism kombinerat med hybris bevisas bland annat av användande av det från islam hämtade ordet submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]


2018.03.07 21:25 Petolvan Arab/Irakier. Ännu en AMA!

Många AMAs på senaste. Men här har ni kaosets kaos; en livs levande arab. Kommer svara på allt i den ordningen det frågas. Frågor om Islam, västerländsk/arabisk politik, kurder, arabvärlden och personliga frågor kommer ges utförligt och ocensurerat. Håll även i åtanke att eventuella svar enbart kommer från mig, och är på inget sätt representativt för araber, eller irakier, i allmänhet. Om inte annat nämns för komisk effekt.
Theme song: https://youtu.be/DqkzToK8ExI
submitted by Petolvan to sweden [link] [comments]


2017.11.28 19:25 nyhetsbubbla Världen idag återger frågor som Migrationsverket ställde till kristna konvertiten Fahimeh Jafarour under asylintervju, refererar till svärdsvers i Bibeln som motfråga till svarandes uttalande om att islam är våldsam, ledande fråga ska utmynna i att utfrågad bekräftar nya testamentet

Världen idag återger frågor som Migrationsverket ställde till kristna konvertiten Fahimeh Jafarour under asylintervju, refererar till svärdsvers i Bibeln som motfråga till svarandes uttalande om att islam är våldsam, ledande fråga ska utmynna i att utfrågad bekräftar nya testamentet submitted by nyhetsbubbla to bubbla [link] [comments]


2014.10.30 18:09 scomberscombrus [Seriös] Angående extremism av alla dess slag, och vad som fattas inom vår material- och individualistiska kultur.

Svenska medborgare lämnar Sverige och den västerländska kulturen efter löften om en framtid i kaliftet eller paradiset. Ju mer jag läser om detta förundras jag över människors ovilja att seriöst analysera vad det är som försiggår.
Många ser islamism och extremism som en slags formlös ondska som egenhändigt växer ur ett magiskt vakuum. Vi ser inte bakgrunden till det hela, för vi vill inte undersöka vår egen existentiella osäkerhet.
Är vi intresserade av faktiskt göra någonting åt det hela så måste vi tillåta oss själva att tänka och agera ärligt. Vi får alltså inte sluta ställa frågor vid en godtycklig punkt bara för att vi inte orkar mer. Vi måste fortsätta fråga tills det inte går, inte bara tills vi inte orkar. Att sluta ställa frågor är att nöja sig med falska svar. När vi hör om en individ som krigar för IS så måste vi våga fråga "Varför?", utan att sluta vid "För att den ondskefulla individen hux flux valde att agera ondskefullt." Frågar man varför tillräckligt länge så märker man att frågan är meningslös, och att det inte går att besvara den ordentligt då den går att upprepa i all oändlighet. Detta gör att vissa känner sig illa till mods, och vi väljer därför att nöja oss med enkla (och felaktiga) svar, vilket leder till extremism, konflikt, och förvirrande missförstånd.
Vi måste acceptera att något slutgiltigt svar inte finns, och att ingen enskild varelse, individ eller händelse är att beskylla för någonting. Först då kan vi agera i nuet utan att till fullo drivas av vår imaginära bild av vem som ensam är orsaken till allt det onda. Ingen vet vad verkligheten är, men vi vet att saker och ting rör på sig och att förändring sker, men vi vet inte hur verkligheten förändras eller om varför är en fråga värd att ställa.
Denna insikt gör oss obeskrivligt osäkra, och hela vår existens utgörs av mer eller mindre extrema försök att konstruera en stabil identitet. Vi tycker om att veta hur det står till; vi vill inte kännas oss vilse i verkligheten. Detta är rädslan för identitens framtida icke-existens, alltså döden, som uttrycker sig; det är oerhört svårt för oss att på ett djupt intuitivt plan acceptera döden. Problemet är bara att för att acceptera livet fullt ut måste man först acceptera döden, annars spenderar man hela livet med en ständig dödsångest i bakhuvudet. Även om man inte upplever att så är fallet så är många av våra dagliga distraktioner direkta uttryck för oviljan att ifrågasätta tillvaron och den egna identiteten.
Ändå blir vi aldrig nöjda. Vi söker lycka i distraktionerna, men det räcker aldrig, för när vi inte distraherar oss så upplever vi att det är någonting som fattas.
Vi vågar helt enkelt inte leva i nuet, så vi skapar ett ideal för vår egen identitet, som vi sedan strävar efter att nå. Och medan vi gör detta så identifierar vi oss med traditioner och våra minne av vår tidigare identitet. "Vem var jag igår? Igår var jag ensåndärpartist. Då är det nog bäst att jag fortfarande håller fast vid dessa åsikter, så att min identitet inte blir för ostabil."
Vi vågar inte ifrågasätta oss själva, för det innebär att vi måste ifrågasätta allt, och gör vi det så kan vi komma till insikten att hela identiteten, hela personen, att hela jag är en reflektion av min miljö nu och då. Problemet är att vi fortsätter reflektera vår gamla miljö, för det ger oss som sagt en känsla av stabilitet. Vi vågar inte släppa taget om traditioner, fördomar, värderingar, och beteenden.
Då kommer vi till den stora frågan: "Vem är jag? Om jag är mina traditioner, mina fördomar, mina värderingar, och mina beteenden, och om allt detta är reflektioner av en tidigare och stundande miljö, hur kan jag då släppa taget om det?" Vinden blåser, träden svajar, hjärtan slår, lungor andas, hjärnor tänker; hjärnan tänker, och när tankarna lagras i minnet blir de till värderingar och fördomar. Inser man att tankarna sker spontant, likt resten av naturen, då inser man att all form av identifikation med dessa tankar är godtycklig och fullständigt onödig.
Rädslan för att dyka med huvudet först rakt ned i osäkerheten förslavar oss, och den gör att vi aldrig kommer ur vår vana att bekämpa extremism med extremism, våld med våld, hat med hat och intolerans med intolerans.
Vi förstår innerst inne att vi reflekterar vår miljö, så vi försöker förändra vår miljö för att förbättra vår tillvaro. Vad vi missar är att vår miljö är lika mycket en reflektion av oss, som vi är en reflektion av den. Det viktiga här är att vi ser vår miljö för vad den faktiskt är, så att vi slipper reflektera våra falska idéer om den. Vi är inte övernaturliga väsen omgivna av en främmande natur (men den upplevda separationen är en övertygande illusion); vi, naturen och alla de andra är olika former av en och samma process. Ser vi detta så reflekterar vi oundvikligen en ärlig och djup empati.
Så vad är det då som fattas i vår moderna kultur? Jo, ett sunt och ärligt förhållningssätt till döden, till livet, och till varandra. Ett existentiellt perspektiv som står i nuet, snarare än i en imaginär framtid eller en nostalgisk dåtid.
Som ytterligare inbjudan till självreflektiv kontemplation föreslår jag följande tre mycket korta YouTube-klipp med den amerikanske filosofen, underhållaren och författaren Alan Watts:
Avslutningsvis vill jag bara säga att du som läser detta är perfekt och fullkomligt vacker. Jag älskar dig. Det spelar ingen roll om du är sverigedemokrat, vänsterpartist, feminist, PR-konsult, dömd våldtäktsman, islamist, telefonförsäljare eller rumänsk tiggare. Du är vad du är, en reflektion av en tid och en miljö. Men oavsett vad du är så behöver du inte bli vad du var, eller ens vad du är. Du blir vad du blir.
Att hålla fast vid en identitet är som att glasa in ett träd i en liten glaskub; vi tror att vi med glaskuben styr trädet, och att vi förstår dess utveckling innanför glaset, men egentligen gör vi att trädet växer snett, och glaset blockerar de ultravioletta vågorna. Ta bort glaskuben, låt trädet växa fritt; ta av dig masken och inse att du är med i en maskerad. Ta sedan på dig masken igen, om du vill, men glöm inte att det är en mask. (Den muslimska identiteten är en mask, och islamism är en möjlig konsekvens av existentiell osäkerhet hos en individ som tar maskeraden seriöst.)
TL;DSammanfattning:
Vad som fattas i dagens västerländska samhälle är en utbredd kännedom om fenomenet egodöd, som är en tillfällig men fullständig dissociation från all form av illusorisk identitet (även kallat nirvana, satori, moksha, e t c.) Det finns även abrahamitiska religioner (ökenfäderna, en del jesuiter) som ser Guds himmelrike som det man når efter egodöd, och att den kroppsliga döden är irrelevant då det är en icke-upplevelse som den färg du ser bakom huvudet just nu; när kroppen dör så är det som när en våg avstannar, vattnet finns kvar; egodöd är att bli varse om det faktum att vågen är hela vattnet.
Bristen på empati som ovissheten innebär är grogrunden för islamisternas hat som riktas mot andra, men det är även grogrunden för de andras hat som riktas mot islamisterna; vi måste förstå att vi och dom är en fullständigt godtycklig uppdelning. Bakom identitetens mask bär vi alla samma ansikte, och först när vi kan se detta kan vi agera med genuin kärlek som drivkraft.
Den rådande bristen på empati i alla delar av samhället är för övrigt ofta en direkt konsekvens av tron på s k libertariansk fri vilja. Den libertarianska fria viljans varande är någonting som de allra flesta tar för givet, men det är också någonting som framstår som rent nonsens när det analyseras kritiskt och ärligt.
Här är en längre föreläsning som behandlar ämnet libertariansk fri vilja, och som ställer det i direkt relation till vår empatiska förmåga:
submitted by scomberscombrus to sweden [link] [comments]


2014.08.03 19:01 PardonTheStugots Exempel på Svenska politiker, som inte är Sverigedemokrater, som anser att Islam är ett hot mot yttrandefriheten

Jag skulle behöva hjälp med att få information om Svenska politiker som är öppet religions- och Islamkritiska och vågat kritisera det hot mot yttrandefriheten som främst Islam utgör. Jag har fått uppfattningen av media och allmän kännedom att de flesta politiker som hyser åsikter av den här typen hamnat på höger sida av det politiska spektrumet. Då jag lutar mer åt den vänstra sidan på många andra frågor så har det här blivit ett stort problem eftersom jag anser att frågan om hur mycket man ska behöva dalta med Islams värderingar (vilka står i direkt opposition till de rödgrönas demokratiska grundpelare) är ett stort dilemma. Jag vet att det finns många kunniga och flitiga swedditörer där ute som kan hjälpa mig på det här området. Om det skulle visa sig vara oerhört enkelt att svara på den här frågan så får jag erkänna att jag inte har undersökt det lika ordentligt som jag borde gjort.
submitted by PardonTheStugots to sweden [link] [comments]


2013.11.14 20:58 myrpou Hej Sweddit, vad sägs om att skapa en sammanfattning av fakta som svarar på vanliga missuppfattningar om Sverige här på Reddit, samt även en FAQ för vanliga frågor av utlänningar på Sweddit

Informationen skulle kunna beröra påståenden som:
Man kan även ha med fakta som rör den vanliga cirkelrunken om drogpolitik, invandringspolitik, läget i Malmö, jämställdhet och feminism, svenska fängelser.
Vi lär inte komma till konsensus om allt men slår vi våra fantastiskt kloka huvuden ihop skulle vi nog kunna få ihop något bra.
I en FAQ skulle man kunna ha med de vanligaste frågor vi får här:
En lista över olika populära sevärdheter, museum, parker, barer, restauranger etc.
Och en guide för hur man äter surströmming korrekt.
Lite fakta om svenska studentstäder.
submitted by myrpou to sweden [link] [comments]


Frågor & svar om Ramadan del 1/2 Abu Dawud Berättelsen om Muhammed 200 frågor om islamiska trosläran Abu Dawud - Del 24/25 200 Frågor Om Islamiska Trosläran del 1 Abu Dawud 200 Frågor Om Islamiska Trosläran del 2 Abu Dawud Frågor och svar om tarawih - YouTube Introduktion till islam - Svenska - [Trosgrunder & Vittnesbörden] Principles of Islamic Jurisprudence: The Sunnah Nevroz har islam i skolan - Hajbomix 200 Frågor Om Islamiska Trosläran del 18 Abu Dawud

FRÅGOR OM ISLAM - shiamuslim.se

 1. Frågor & svar om Ramadan del 1/2 Abu Dawud
 2. Berättelsen om Muhammed
 3. 200 frågor om islamiska trosläran Abu Dawud - Del 24/25
 4. 200 Frågor Om Islamiska Trosläran del 1 Abu Dawud
 5. 200 Frågor Om Islamiska Trosläran del 2 Abu Dawud
 6. Frågor och svar om tarawih - YouTube
 7. Introduktion till islam - Svenska - [Trosgrunder & Vittnesbörden]
 8. Principles of Islamic Jurisprudence: The Sunnah
 9. Nevroz har islam i skolan - Hajbomix
 10. 200 Frågor Om Islamiska Trosläran del 18 Abu Dawud

Bildspel med tal om hur Muhammed skapade islam, 11.45 min. På slutet finns frågor till bildspelet. Kurs: 200 frågor om islamiska trosläran - Del 24/25 Talare: Abu Dawud Abdullah as-Sueidi - doktorerar i Islamiska studier. Datum: 2016-08-06 Ärade syskon prenumerera på Islam.nu´s nya Youtube ... För frågor, funderingar eller vidare diskussioner – vänligen kontakta oss på Imam Ali Islamic Center. ... Svensk skola ger felaktig information om islam - Duration: 18:27. Antikalifen 14,026 ... Nevroz flyttade till Finland för 2 år sen. Nu bor hon i Korsnäs och går i skola där. Idag är det religion på schemat och Nevroz lektion heter 'islam'. Den här berättelsen om Nevroz är ... *Vi ber om ursäkt för den sviktande videokvaliteten då denna lektion streamades live från Saudiarabien. Ämne: Frågor & svar om Ramadan. Talare: Abu Dawud - doktorerar i islamiska studier. As we continue exploring which components inform the development of Islamic jurisprudence, let’s focus our discussion today on the Sunnah. How heavily is sun... Kurs: 200 Frågor Om Islamiska Trosläran. Kursledare: Abu Dawud Abdullah as-Sueidi. Kurs: 200 Frågor Om Islamiska Trosläran. Kursledare: Abu Dawud Abdullah as-Sueidi. Kurs: 200 Frågor Om Islamiska Trosläran. Kursledare: Abu Dawud Abdullah as-Sueidi. Frågor och svar om tarawih Islam.nu. Loading... Unsubscribe from Islam.nu? ... Han ville attackera Islam men Allah hade andra planer för honom! - Duration: 12:25.