Enstaka dateringar

rare är det att förhålla sig till enstaka dateringar. från exempelvis neolitisk tid, då stenröjning i. jordbrukssyfte är teoretiskt möjlig. I Hamneda- De tidigaste dateringarna är från mitten av 1200-talet. Den största mängden dateringar ligger runt sekelskiftet 1300, därefter finns enstaka dateringar fram till 1370. Enligt de preliminära tolkningarna representerar de tidigaste dateringarna en period då staden är under uppbyggnad. Kalmar som stad anses grundad omkring 1200. Alla dateringar i detta avsnitt kan användas i löpande text i Word som kopplingar. För mer information om kopplade Worddokument kan ni läsa detta hjälp avsnitt e-Avrop koppla dokument . Avtalsdateringar. Dessa dateringar behöver inte anges – exempelvis om du gör ett enstaka köp. Men det kan vara bra av praktiska skäl. dendrokronologiska dateringar av norrländska romanska stenkyrkor att tillgå. När det gäller stenkyrkorna med rektangulär planform (salkyrkorna) i Jämtland, menade Boel Almqvist (a.a., s. 34, 103, 216) att de mera långsmala utgör ett äldre skikt, kanske från 1200-talets slut, medan de proportionellt sett bredare rare är det att förhålla sig till enstaka dateringar. från exempelvis neolitisk tid, då stenröjning i. jordbrukssyfte är teoretiskt möjlig. I Hamneda- Grävningsledaren Olof Östlund inledde med att säga att i översta lagret hittades kritpipor och mynt från 1700-talet. C14-dateringar från schakt 3,. Academia.edu is a platform for academics to share research papers ; Kritpipor piga huset erhölls dateringar till romersk järnålder och vikingatid.

Dateringar av kyrkor i Jämtland - Jamtli