Validointi käyttäjä syöttää php

KEYWORDS: Drupal, Module, Content Management System, PHP, Civil register, Personal Data Act SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA SANASTO 6 1 JOHDANTO 7 1.1 Tutkimusongelma 8 1.2 Tavoite 9 1.3 Kirjallisen työn eteneminen 10 2 WISE-PROJEKTI 11 2.1 Projektin tavoitteet 12 2.2 Projektin jäsenet 13 3 HENKILÖREKISTERI JA HENKILÖTIETOLAKI 15 3.1 ... Ei voida olettaa, että sovelluksen käyttäjä käyttää sovellusta ’oikein’ Web-sovelluksen käyttäjä voi syöttää sovellukselle mitä tahansa syötteitä tahattomasti tai tahallaan Kehittäjät tekevät usein oletuksia, miten sovellusta tulisi käyttää ja mitä syötteitä sille tulee syöttää Tapahtumalle voi syöttää useampia järjestäjän sähköpostiosoitteita. Lokakuu. E-laskujen lähettäminen yksityisasiakkaiden verkkopankkiin (=b2c) on aktivoitu. Liittymislomakkeen HTML-kenttiin voi syöttää tekstit kolmella kielellä. Syyskuu. Laskutuslokin kautta voi muokata jo luodun laskutusajon lisätietotekstiä ja eräpäivää. Syötteiden validointi Lomakkeiden ja lähetettävän datan validointi eli oikeellisuuden tarkistaminen on tärkeää. Ensimmäinen askel -- jonka olemme jo ottaneet -- on tallennettavan datan esittäminen ohjelmaan liittyvien käsitteiden kautta. Olemme käyttäneet datan tallentamisessa olioita, joihin on määritelty sopivat kenttien tyypit. 5. hulevesien hallinta mallintamalla Käyttäjä voi syöttää myös jotain HTML-koodia. Muunna HTML:n erikoismerkit entiteeteiksi htmlentities -funktiolla Oletusarvoa kannattaa tulostaa value -ominaisuuteen vain, kun lomake on lähetetty ja virheitä on ilmaantunut. PHP + JavaScript-validointi??) Metabolix [19.12.2011 16:58:06] # JavaScriptilla voit estää lähetyksen vain niiltä käyttäjiltä, joilla JavaScript on käytössä. ... niin että käyttäjä saa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ilmoituksen virheistä. ... mutta ASIANUMERO-kenttään saa syöttää minkä tahansa numerosarjan väliltä ... mation on the most common vulnerabilities in PHP-based websites, and use this knowledge to develop a secure website. The website developed for the project was programmed using PHP, and it used a MySQL database solution. The layout was created using HTML, CSS and JavaS-cript. tyvä PHP-koodi tulisi sijaita mallissa. Mallissa määritellään myös kyseisen taulun tie-tueita koskevat datan validointisäännöt sekä relaatiot muihin malleihin. Mallia voi-daan pitää sovelluksen datakerroksena. Validointi sekä relaatiot käsitellään myöhem-missä kappaleissa. (Syam & Bari 2008, 8.) Virhe-ilmoituksien yhteydessä on hyvä laittaa lomakekenttiin ne arvot mitä käyttäjä ensimmäisellä kerralla antoi, ettei tietoja tarvitse kirjoittaa uudestaan. Tulosta nämä tiedot tekstikenttien value-ominaisuuteen. Käyttäjä voi syöttää myös jotain HTML-koodia. Muunna HTML:n erikoismerkit entiteeteiksi htmlentities-funktiolla

VERKKOSOVELLUSTEN TIETOTURVA