Stadier av relationsutveckling mellanmänsklig kommunikation

2 Grupputveckling på UGL-kurs Olle Olsson Ett stort antal människor går varje år UGL-kurs med avsikt att bli bättre på att förstå hur grupper utvecklas och sin egen roll i grupprocessen. Föreliggande uppsats syftar till att utröna i vilken utsträckning det utvecklas en grupp under en UGL-kurs. 174 personer i femton grupper har med hjälp av GDQ, ett instrument för att mäta ...

Grupputveckling på UGL-kurs - PDF